Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,7%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,33 yên so với khoảng 105,52 yên ngày thứ hai (5/3).
Giá dầu thô tăng trong ngày thứ hai (5/3) cùng với thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh, được thúc đẩy bởi dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh mẽ và lo ngại sản lượng từ các nước sản xuất OPEC sẽ tăng chậm hơn trong những năm tới.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 2,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 5/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
176
176
174
174,8
18-May 
180
180
175
176
18-Jun 
180
180
175,5
176,8
18-Jul 
180
180
176
176,7
18-Aug 
179
179
176,2
177,1
18-Sep 
179
179
176,2
177,4
19-Feb 
179,5
179,5
179,5
176,2
19-Mar 
178
178
178
176
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
150,7
150,7
147,2
148,4
18-May
150,5
155,5
147,4
148,3
18-Jun
151,5
156,7
148,7
149,4
Jul-18 
153
153
149,8
150,3
18-Aug 
154,2
154,5
151
151,4
18-Sep 
155
155
151,8
152,4
18-Oct 
154,2
155,6
153,4
153,4
18-Nov 
154,6
156,2
153,8
154
18-Dec 
156,1
157,1
154,3
154,9
19-Jan
157
158
155,4
155,6
19-Feb 
159,1
159,2
156,6
156,8
19-Mar 
160,4
160,4
160,4
157,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 5/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,76 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,50USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,51 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

45,97 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.280 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.180 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters