Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,5% lên 12.540 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,82 JPY so với khoảng 111,89 JPY ngày thứ ba (5/3/2019).

Giá dầu Mỹ giảm 0,8%, trong khi dầu thô Brent chưa giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,3% lên 172,5 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM tăng 0,6% lên 148,3 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 5/3/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Apr

1,73

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Apr

1,54

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Apr

1,5

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Apr

1,46

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Apr

48,23

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Apr

1.300

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Apr

1.200

Singapore

 

 

19-Apr

160,5

 

RSS3

 

19-May

163

 

 

 

19-Jun

164,5

 

 

 

19-Jul

164,4

 

 

US cent/kg

19-Apr

135,6

 

TSR20

 

19-May

135,9

 

 

 

19-Jun

138,5

 

 

 

19-Jul

139,7

 

 

 

19-Aug

141

Nguồn: VITIC/Reuters