Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 165 NDT, tương đương 1,4% lên 12.080 NDT (1.768 USD)/tấn.
Dự trữ cao su tại kho ngoại quan được giám sát bởi Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,9% so với phiên trước đó.
Đồng USD ở mức khoảng 111,23 yên so với khoảng 111,66 yên ngày thứ sáu (3/8/2018). 
Giá dầu thô giảm trở lại, rời khỏi mức tăng từ phiên trước đó, do lo ngại thương mại gây áp lực thị trường và thúc đẩy lo ngại nhu cầu.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng trong ngày thứ hai (6/8/2018), sau khi chứng khoán toàn cầu tăng trong ngày thứ sáu (3/8/2018), do thu nhập tăng mạnh mẽ, với cổ phiếu tiêu dùng chủ yếu thúc đẩy chứng khoán phố Wall. 
Tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm hơn so với dự kiến trong tháng 7/2018, do việc làm trong lĩnh vực giao thông vận tải và tiện ích giảm, nhưng tỉ lệ thất nghiệp giảm cho thấy điều kiện thị trường lao động tiếp tục thắt chặt.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 3/8/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

145

145

144,5

145,3

18-Oct

145,6

145,6

145,6

146,8

18-Nov

145,6

145,6

145,6

146,8

18-Dec

148,5

148,6

146,1

148,5

19-Jan

148

149,8

148

149,7

19-Feb

150

150

150

152,8

19-Mar

154,5

156,3

153,6

155,8

19-Apr

158

160

156

160

19-May

159

161,6

159

161,5

19-Jun

159,5

162

159,5

161,6

19-Jul

160

161

160

162,3

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Sep

130,8

132

130

131,4

18-Oct

130,5

130,9

129,4

130,6

18-Nov

130,9

131,1

129,8

130,9

18-Dec

131,7

131,8

130,5

131,6

19-Jan

132,5

132,5

131,3

132,4

19-Feb

133,5

133,5

132,4

133,4

19-Mar

134

134,5

133,5

134

19-Apr

134,6

135,5

134,3

134,9

19-May

135,9

136,3

135

135,8

19-Jun

135,6

136,3

135,5

136,4

19-Jul

136,5

137,2

136,4

137,2

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 3/8/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T9)

1,46 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T9)

1,33 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T9)

1,32 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T9)

Cao su Thái Lan USS3

42,65 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T9)

1.150 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T9)

1.050 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters