Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn TOCOM tăng 4,3 JPY tương đương gần 3% lên 153,1 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 3,4% lên 10.445 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 106,22 JPY so với 106,14 JPY trong phiên trước đó.
Giá dầu tăng với dầu thô Brent tăng 0,8% và dầu thô Mỹ tăng 1,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm khoảng 0,2%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 6/5/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jun

1,36

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jun

1,14

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jun

1,08

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jun

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jun

37,56

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jun

1.130

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jun

1.030

Singapore

 

 

19- May

105

 

RSS3

 

19- Jun

106,7

 

 

 

20-Jul

108,8

 

 

 

20-Aug

111,1

 

 

US cent/kg

19- May

135

 

TSR20

 

19- Jun

133,3

 

 

 

20-Jul

133,3

 

 

 

20-Aug

134

Nguồn: VITIC/Reuters