Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka tăng 6,4 JPY tương đương 3,7% lên 179,2 JPY (1,7 USD)/kg, trong đầu phiên giao dịch giá cao su đạt 179,4 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 28/2/2020.
Tính chung cả tuần, giá cao su có tuần tăng 9% - tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2017.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 370 CNY tương đương 3% lên 12.615 CNY (1.813 USD)/tấn, cao nhất kể từ tháng 1/2020.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt và có mục tiêu hơn, đồng thời giữ thanh khoản dồi dào để hỗ trợ nền kinh tế hồi phục.
Đồng USD ở mức khoảng 105,57 JPY so với 105,44 JPY phiên trước đó.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,5%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM tăng 2,3% lên 132,8 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 6/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Sep

1,63

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Sep

1,31

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Sep

1,26

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Sep

1,27

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Sep

44,16

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Sep

1.240

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Sep

1.140

Singapore

 

 

20-Sep

123,1

 

RSS3

 

20-Oct

124,4

 

 

 

20-Nov

125,7

 

 

 

20-Dec

126,8

 

 

US cent/kg

20-Sep

157

 

TSR20

 

20-Oct

163

 

 

 

20-Nov

160,1

 

 

 

20-Dec

157,1

Nguồn: VITIC/Reuters