Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7 giảm 0,6% xuống còn 194,3 yên (tương đương 1,78 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,6%.
Đồng USD ở mức khoảng 109,18 yên so với khoảng 109,31 yên ngày thứ tư (7/2).
Giá dầu ngày 7/2 giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng, sau số liệu của Mỹ cho thấy rằng dự trữ và sản lượng dầu thô Mỹ đạt mức cao kỷ lục.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,7%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 7/2
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
170,9
170,9
168
168,8
18-Apr 
172,9
172,9
170
170,7
18-May 
173,6
173,6
173,4
173,1
18-Jun 
175,5
175,6
175
175,1
18-Jul 
175,5
175,5
175,4
175,2
18-Aug 
174,4
174,4
174,4
175,3
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Mar
146,5
147,5
145,8
146,6
18-Apr
147,3
147,4
146,5
146,8
18-May
147,4
147,6
146,7
146,9
18-Jun
148,8
149,1
147,6
147,8
Jul-18 
149,5
150,3
148,5
148,6
18-Aug 
150,2
150,4
149,5
149,6
18-Sep 
151,9
152,2
150,8
151,1
18-Oct 
153,5
153,8
152,4
152,7
18-Nov 
154,4
154,6
153,5
153,8
18-Dec 
156
156
155
155,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 7/2

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T3)

1,71 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T3)

1,49 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T3)

1,46 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T3)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

44,94 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.240 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.140 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters