Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,4 NDT.
Đồng USD ở mức khoảng 108,91 yên so với khoảng 109,1 yên ngày thứ hai (7/5).
Giá dầu tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong ngày thứ hai (7/5) lên mức cao chưa từng thấy kể từ cuối năm 2014.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 7/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
174
174
173
173,2
18-Jul 
175,5
175,5
173,5
174,3
18-Aug 
173,5
173,5
172,7
172,7
18-Sep 
173,5
173,5
173,5
173,5
18-Oct 
172,5
172,5
172,5
172,5
18-Nov 
172,5
172,5
172,5
172,5
18-Dec 
173,4
173,4
173,1
173,1
19-Jan 
174,4
174,4
174,1
174,1
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
142,7
144,7
141,7
144,1
Jul-18 
143,3
146,5
143
145,6
18-Aug 
144,7
148,2
144,6
147,1
18-Sep 
145,2
149,9
145,2
148,5
18-Oct 
146,2
151,2
146,2
149,4
18-Nov 
148,8
152,5
148,6
150,7
18-Dec 
150,7
153,4
150,7
151,7
19-Jan
153,3
153,8
153
153
19-Feb 
154,5
154,5
154
154
19-Mar 
154,7
154,7
154,7
154,7

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 7/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,76 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,46 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

48,22 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.310 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.210 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters