Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,8% xuống 10.300 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 106,3 JPY so với khoảng 106,27 JPY trong phiên trước đó.
Giá dầu tăng, với dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng 1,5% mỗi loại.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,6%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 7/5/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jun

1,38

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jun

1,15

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jun

 

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jun

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jun

37,48

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jun

1.120

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jun

1.020

Singapore

 

 

19- May

105

 

RSS3

 

19- Jun

106,7

 

 

 

20-Jul

108,8

 

 

 

20-Aug

111,1

 

 

US cent/kg

19- May

135

 

TSR20

 

19- Jun

133,3

 

 

 

20-Jul

133,3

 

 

 

20-Aug

134

Nguồn: VITIC/Reuters