Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,2% xuống 11.250 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 108,51 JPY so với khoảng 108,45 JPY trong ngày thứ sáu (5/7/2019).

Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 0,2% và dầu thô Mỹ tăng nhẹ.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM tăng 1,6% lên 154 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM giảm 2,9% xuống 145,5 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 5/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,9

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,55

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,46

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

51,7

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.360

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.260

Singapore

 

 

19-Aug

187,7

 

RSS3

 

19-Sep

166

 

 

 

19-Oct

164,8

 

 

 

19-Nov

162,9

 

 

US cent/kg

19-Aug

144,8

 

TSR20

 

19-Sep

144,4

 

 

 

19-Oct

144,3

 

 

 

19-Nov

144,4

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet