Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,2%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,4 yên so với khoảng 106,04 yên trong ngày thứ năm (8/3).
Giá dầu giảm trong ngày thứ năm (8/3), hướng tới tuần giảm thứ 2 liên tiếp do đồng USD tăng mạnh, dấu hiệu xây dựng kho dự trữ tại khu trung tâm lưu trữ Cushing, Oklahoma Mỹ và sản lượng dầu thô tăng, trong khi các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc chiến thương mại.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,2%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
174
174,5
172,9
173,4
18-May 
177
177,8
176
176,6
18-Jun 
180
180
178
179
18-Jul 
180
180
178
178,7
18-Sep 
176,2
176,2
175,5
176,8
18-Oct 
175
175
175
176,5
18-Nov 
173
173
173
176,3
18-Dec 
173
173
173
176,1
19-Mar 
177,5
177,5
177,5
175,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
145,4
147,9
145,4
147
18-May
146,3
148,6
146
148,9
18-Jun
147,3
150
146,9
148,6
Jul-18 
149,1
151,3
149
149,7
18-Aug 
149,5
152,1
149,5
150,6
18-Sep 
151,2
153,1
151,1
151,7
18-Oct 
152,5
154
152
152,9
18-Nov 
153,1
154,6
152,7
153,8
18-Dec 
154,5
155,4
152,8
153,9
19-Jan
156
156,6
154,6
154,8
19-Feb 
157,5
157,5
155,5
155,9
19-Mar 
158,5
158,5
156,6
157,6

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 8/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,50 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,49 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

45,71 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.320 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.220 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters