Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,8%.
Đồng USD ở mức khoảng 109,02 yên so với khoảng 109,09 yên ngày thứ ba (8/5).
Giá dầu thô giảm khoảng 2% trong ngày thứ ba (8/5), nhưng chạm mức thấp trong ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận với Iran, nhằm hạn chế chương trình hạt nhân.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,3%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
172,6
173
170
171,4
18-Jul 
173,9
173,9
171,4
172,3
18-Aug 
172,5
172,5
171
171
18-Sep 
172
172
170,6
170,6
18-Oct 
171
171
171
171
18-Nov 
171
171
171
171
18-Dec 
171
171
171
171
19-Feb 
173
173
173
173,5
19-May 
179,1
179,1
179,1
178
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
145
145
142,5
143
Jul-18 
145,3
145,3
144
144,2
18-Aug 
147,1
147,1
145,4
145,5
18-Sep 
149,4
149,4
147,2
147,4
18-Oct 
150,7
150,7
148,4
148,5
18-Nov 
150,8
151,1
149,6
149,8
18-Dec 
151,7
152,3
150,5
150,5
19-Jan
153,4
153,4
151,6
151,6
19-Feb 
154
154,2
152,5
152,7
19-Mar 
153,6
153,6
153,4
153,4
19-Apr 
154,3
154,3
154,3
154,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 8/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,44 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

48,05 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.310 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.210 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters