Tính chung cả tuần, giá cao su có tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần và giảm 2,5% so với tuần trước đó.

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải  kết thúc giao dịch đêm giảm 1% xuống 11.415 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,98 JPY so với khoảng 111,96 JPY trong ngày thứ năm (18/4/2019).

Giá dầu tăng trong ngày thứ năm (18/4/2019), với dầu Brent tăng khoảng 0,5% và dầu thô Mỹ tăng 0,4%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,4% xuống 167,8 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn SICOM giảm 0,6% xuống 149,8 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 18/4/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-May

1,76

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-May

1,57

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-May

1,51

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-May

1,52

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-May

51,03

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-May

1.360

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-May

1.260

Singapore

 

 

19-May

160,5

 

RSS3

 

19-Jun

163

 

 

 

19-Jul

164,5

 

 

 

19-Apr

164,4

 

 

US cent/kg

19-Sep

135,6

 

TSR20

 

19-May

135,9

 

 

 

19-Jun

138,5

 

 

 

19-Jul

139,7

 

 

 

19-Aug

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet