Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM giảm 3,8% trong tuần này, sau khi tăng lên mức cao nhất hơn 1 năm hồi đầu tuần.

Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,6% xuống 12.085 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,59 JPY, duy trì vững so với 111,58 JPY ngày thứ năm (7/3/2019).

Giá dầu Mỹ giảm 0,5%, trong khi dầu Brent chưa giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,2% xuống 166,8 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2019 trên sàn SICOM giảm 1,2% xuống 146 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 7/3/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Apr

1,73

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Apr

1,54

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Apr

1,46

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Apr

1,51

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Apr

47,57

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Apr

1.320

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Apr

1.220

Singapore

 

 

19-Apr

160,5

 

RSS3

 

19-May

163

 

 

 

19-Jun

164,5

 

 

 

19-Jul

164,4

 

 

US cent/kg

19-Apr

135,6

 

TSR20

 

19-May

135,9

 

 

 

19-Jun

138,5

 

 

 

19-Jul

139,7

 

 

 

19-Aug

141

Nguồn: VITIC/Reuters