Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 1,6% lên 12.700 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 111,63 JPY so với khoảng 111,37 JPY trong ngày thứ năm (28/2/2019).

Giá dầu tăng, với dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng khoảng 0,4%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,8%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 28/2/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Mar

1,7

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Mar

1,5

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Mar

1,48

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Mar

1,46

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Mar

45,77

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Mar

1.270

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Mar

1.170

Singapore

 

 

19-Mar

160,5

 

RSS3

 

19-Apr

163

 

 

 

19-May

164,5

 

 

 

19-Jun

164,4

 

 

US cent/kg

19-Mar

135,6

 

TSR20

 

19-Apr

135,9

 

 

 

19-May

138,5

 

 

 

19-Jun

139,7

 

 

 

19-Jul

141

Nguồn: VITIC/Reuters