Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn Bursa Malaysia tăng 7 ringgit tương đương 0,25% lên 2.821 ringgit (677,64 USD)/tấn, sau khi giảm 0,82% trong đầu phiên giao dịch.
Tồn trữ dầu cọ tại Malaysia tính đến cuối tháng 8/2020 tăng 0,06% lên 1,7 triệu tấn so với tháng trước đó, thấp hơn so với dự kiến, Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết.
Trong khi đó, xuất khẩu của Malaysia từ 1-10/9/2020 tăng 9,9% so với tháng trước đó, thấp hơn so với dự kiến tăng 13%, Amspec Malaysia cho biết.
Giá dầu cọ tại Đại Liên suy yếu và sản lượng tại nước xuất khẩu hàng đầu Indonesia tăng cũng gây áp lực giá, thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết.
Trên sàn Đại Liên, giá dầu đậu tương giảm 0,88% và giá dầu cọ giảm 1,32%. Trên sàn Chicago, giá dầu đậu tương tăng 0,33%.
Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi giá dầu có liên quan khi cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.
Giá dầu cọ có thể giảm xuống 2.758-2.794 ringgit/tấn, Wang Tao cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters