Hiện giá tiêu dao động quanh mức 57.000 – 59.000 đồng/kg.
Như vậy, kể từ đầu tháng 6 đến nay tại Đồng Nai luôn là vùng nguyên liệu có mức giá thấp nhất luôn giữ mức 56.000 đồng/kg, ngược lại Bà Rịa – Vũng Tàu đạt mức cao 59.000 đồng/kg.
Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu ngày 13/6
ĐVT: Đồng/kg

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu của cả nước trong tháng 5 giảm cả lượng và trị giá so với tháng trước đó. Cụ thể chỉ xuất 23,1 nghìn tấn, đạt 75,1 triệu USD, giảm 14% về lượng và 12,2% trị giá.
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 5/2018, lượng tiêu xuất khẩu đạt 109,9 nghìn tấn, trị giá 382 triệu USD, tăng 7,2% về lượng nhưng giảm 36,6% trị giá so với cùng kỳ năm 2017.