Duy nhất tiêu Chư Sê ở Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng xuống mức 58.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục được ghi nhận là vùng nguyên liệu có mức giá cao nhất 60.000 đồng/kg.

Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu