Giá tiêu hiện được các doanh nghiệp và thương lái thu mua quanh mức 57.000 – 58.000 đồng/kg.
Diễn biến giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu ngày 14/6
ĐVT: Đồng/kg

Nguyên nhân giá tiêu ở mức thấp như hiện nay bởi nguồn cung từ vụ thu hoạch trước vẫn còn nhiều, trong khi nhu cầu không lớn. Khách hàng Trung Quốc đã từ chối các hợpd dồng hạt tiêu trắng của Việt Nam và chuyển sang nguồn cung khác có giá cạnh tranh hơn như Indonesia và Malaysia.
Giá tiêu tại thị trường nội địa giảm và ở mức thấp, nhưng giá xuất bình quân trong 5 tháng đầu năm nay cũng giảm tới 41%, xuống còn 3.477 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 5/2017, giá xuất bình quân lại tăng 2,1% so với tháng 4/2018 nhưng giảm 37,7% so với tháng 5/2017 đạt ở mức 3.254 USD/tấn, số liệu từ TCHQ.