Hiện giá tiêu được các doanh nghiệp và thương lái thu mua đạt quanh mức 52.000 – 53.000 đồng/kg.
Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, vùng nguyên liệu được ghi nhận có giá thu mua cao nhất đạt 54.000 đồng/kg.
Giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu
ĐVT: Đồng/kg

Vùng nguyên liệu

18/7/2018

+/- so với ngày 17/7/2018

Đăk Lăk (Ea H'leo)

52.000

0

Gia Lai (Chư Sê)

52.000

0

Đăk Nông (Gia Nghĩa)

52.000

0

Bà Rịa-Vũng Tàu

54.000

0

Bình Phước

53.000

0

Đồng Nai

53.000

0

(Nguồn: Tin Tây Nguyên)
Trên thế giới, tại sàn Kochi - Ấn Độ, giá tiêu tại các kỳ hạn tháng 7/2018 đến tháng 9/2018 giảm 440 – 422,05 Rupee (tức giảm 1,22 – 1,24%) xuống quanh mức 34.125 – 35.750 Rupee/tạ.

(Nguồn: Giatieu.com)