Hiện giá tiêu được các doanh nghiệp và đại lý thu mua quanh mức 55.000 – 57.000 đồng/kg.
Tại Châu Đốc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) giá tiêu đạt 57.000 đồng/kg – đây vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất trong khu vực. Ngược lại Đồng Nai có mức giá thấp nhất 54.000 đồng/kg.
Diễn biến giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu ngày 19/6
ĐVT: Đồng/kg