Còn tại các vùng nguyên liệu khác giá vẫn giữ nguyên không đổi và đạt quanh mức 56.000 – 57.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu là vùng nguyên liệu tiếp tục được ghi nhận có mức giá cao nhất 57.000 đồng/kg.
Diễn biến giá hạt tiêu tại một số thị trường ngày 21/6
ĐVT: Đồng/kg