Cụ thể, tại Đăk Lăk, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước giá tăng 1.000 đồng lên mức 62.000 – 63.000 đồng/kg. Bên cạnh đó tại Gia Lai và Đồng Nai giá không đổi đạt 60.000 – 61.000 đồng/kg.
Diễn biến giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu

Trên thị trường thế giới lúc 10:20:31 theo giờ Việt Nam giá tiêu trên sàn Kochi - Ấn Độ tăng 60 Rupee (tức tăng 0,15%) lên quanh mức 39.070 – 39.730 Rupee/tạ.