Hiện thị trường hạt tiêu vẫn chưa có thông tin khả quan cho thới gian tới, giá tiếp tục đứng ở mức thấp.
Tại Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được ghi nhận là vùng nguyên liệu có giá thu mua cao nhất 56.000 đồng/kg.
Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu
ĐVT: Đồng/kg