Hiện giá tiêu đang được các doanh nghiệp và thương lái thu mua quanh mức 52.000 – 54.000 đồng/kg – đây là mức thấp nhất 4 tháng.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu là vùng nguyên liệu có giá thu mua cao nhất 54.000 đồng/kg, ngược lại tại Gia Lai (Chư Sê) và Đồng Nai tiếp tục ở mức thấp 52.000 đồng/kg.
Giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệungày 5/7

ĐVT: Đồng/kg

Vùng nguyên liệu

5/7

+/- so với ngày 4/7

Đăk Lăk (Ea H'leo)

53,000

-1.000

Gia Lai (Chư Sê)

52,000

-1.000

Đăk Nông (Gia Nghĩa)

53,000

-1.000

Bà Rịa-Vũng Tàu

54,000

-1.000

Bình Phước

53,000

-1.000

Đồng Nai

52,000

-1.000

(Nguồn: Tin Tây Nguyên)

Giá hạt tiêu hiện giảm xuống mức thấp bởi nguồn cung dồi dào và thị trường xuất khẩu chưa có tín hiệu khởi sắc. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2018, giá hạt tiêu đã giảm 16.000 – 17.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017.
Theo Hiệp hội hạt tiêu Việt Nam, những năm gần đây, việc phát triển diện tích trồng cây hạt tiêu đã vượt tầm kiểm soát. Diện tích hạt tiêu cả nước hiện khoảng 152.668ha, vượt quy hoạch định hướng đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 300%. Trước tình trạng cung vượt cầu, giá liên tục giảm, ngành hạt tiêu Việt Nam có kế hoạch cắt giảm diện tích trồng tiêu đen gần 26,7%.