Hiện giá tiêu được các doanh nghiệp và thương lái thu mua quanh mức 57.000 – 61.000 đồng/kg.

Như vậy, đến thời điểm này giá tiêu bình quân đã giảm 4% so với đầu tháng 5/2018.
Trước đó, giá hồ tiêu trong nước đã tăng 7.000 đồng/kg trong tháng 4. Theo Bộ Nông nghiệp, giá tăng một phần do các thương lái đẩy mạnh thu mua tiêu để chế biến. Bên cạnh đó, gần đây nhiều nhà buôn, đầu cơ đã chuyển sang buôn hồ tiêu thay cho cà phê cũng thúc đẩy nhu cầu mua cao hơn, đẩy giá tiêu tăng lên.
Diễn biến giá tiêu tại một số vùng nguyên liệu