Hiện giá tiêu đang được các doanh nghiệp và thương lái thu mua quanh mức 57.000 – 58.000 đồng/kg.
Đặc biệt tại Đồng Nai là vùng nguyên liệu ghi nhận có mức giá thấp nhất 56.000 đồng/kg, ngược lại Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 59.000 đồng/kg – địa phương có giá tiêu cao nhất trong khu vực.
Với mức thấp 56.000 đồng/kg như hiện nay giá hạt tiêu đang ở mức như hồi tháng 3/2018.
Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu ngày 8/6
ĐVT: Đồng/kg