Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu

ĐVT: Đồng/kg

Vùng nguyên liệu

18/02

21/02

23/02

Đăk Lăk

(Ea H'leo)

45.000

44.000

43.000

Gia Lai

(Chư Sê)

44.000

43.000

42.000

Đăk Nông

(Gia Nghĩa)

45.000

43.000

43.000

Bà Rịa - Vũng Tàu

46.500

45.000

44.000

Bình Phước

46.000

44.500

44.000

Đồng Nai

45.000

43.000

42.000

                                                                     Nguồn:Tintaynguyen

Tại thị trường thế giới, tính đến cuối năm 2018, Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 72.580 tấn hồ tiêu, trong đó chiếm 99% là tiêu hạt. Do đó, ghi nhận mức tăng 134% so với năm 2016 và tăng 22% so với năm 2017. Trong năm 2018, Brazil đã xuất khẩu trung bình khoảng 6.048 tấn tiêu mỗi tháng, đã ghi nhận được con số xuất khẩu cao nhất vào tháng 11 ở mức 12.791 tấn. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của Brazil ở mức 195 triệu USD, sụt giảm lần lượt 21% so với năm 2016 và 29% so với năm 2017. Giá bình quân xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong năm 2018 chỉ đạt 2.689 USD/tấn cho tiêu hạt và 1.954 USD/tấn cho tiêu xay.

Chỉ riêng năm 2018, Brazil đã xuất khẩu hồ tiêu đến hơn 80 quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia sản xuất hồ tiêu ngoại trừ Indonesia. 5 điểm đến hàng đầu là Đức với 14.677 tấn, chiếm tới 21% tổng số hạt tiêu xuất khẩu, tiếp theo là Mỹ với 10.764 tấn, Việt Nam với 9.763 tấn, Morocco với 6.541 tấn và Mexico với 4.285 tấn.
Trong năm 2016, Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 31.085 tấn hồ tiêu, chiếm 99% trong số đó là tiêu hạt, đạt mức xuất khẩu trung bình mỗi tháng 2.590 tấn. Trong năm đó, Brazil đạt tổng doanh thu xuất khẩu hồ tiêu lên tới 246 triệu USD, sau đó ghi nhận mức giá trung bình của tổng số hồ tiêu Brazil đã xuất khẩu ở mức 7.982 USD/tấn cho toàn bộ tiêu hạt và mức 2.237 USD/tấn cho tiêu xay.
Năm 2017 chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng hồ tiêu Brazil xuất khẩu. Đã ghi nhận được xuất khẩu tổng cộng 59.501 tấn hồ tiêu, 99% trong số đó ở dạng tiêu hạt, tăng 91% so với năm 2016 trước đó. Bình quân trong năm này, Brazil đã xuất khẩu 4.958 tấn tiêu mỗi tháng, ghi nhận được con số cao nhất là 8.848 tấn tiêu xuất khẩu vào tháng 10/2017. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trong năm 2017 được Brazil báo cáo là 274 triệu USD, tăng 11% so với giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2016. Giá bình quân xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong năm 2017 là 4.622 USD/tấn cho tiêu hạt và ở 2.140 USD/tấn cho tiêu xay.