Cụ thể, theo Thương vụ Việt Nam tại Úc (kiêm nhiệm Va-nu-a-tu, Quần đảo Mác-san,  Xô-lô-mông…), một đoàn cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc thăm TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bình Thuận vào cuối tháng 6 vừa qua để thị sát quy trình trồng và sản xuất thanh long ở Việt Nam.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, chuyến thăm này là một phần nội dung quan trọng của quá trình phân tích rủi ro. Dự kiến vào cuối năm nay, Chính phủ Úc công bố một dự thảo báo cáo về quá trình đánh giá này để tham vấn rộng rãi công chúng.

Sau khi vượt qua các quy trình theo quy định của Úc, quả thanh long Việt Nam có thể được chấp nhận để nhập khẩu vào Úc.

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết việc đánh giá tiếp cận thị trường cho quả thanh long được thực hiện tiếp sau việc Úc bắt đầu cho phép nhập trái vải tươi của Việt Nam từ năm 2015 và gần đây là quyết định nhập khẩu xoài từ Việt Nam.

Nguồn: C.V.Kình/Báo Tuổi Trẻ