Tình hình thời tiết trong tháng thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản. Đầu vụ cá Nam năm nay các đàn cá nổi liên tục xuất hiện, mật độ tương đối dày, trữ lượng lớn kéo dài nhiều ngày. Giá thủy sản ổn định và việc thu mua cũng diễn ra nhanh chóng. Các tỉnh ven biển tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, số tàu xa bờ tăng, ngư dân chủ động đầu tư sản xuất theo hướng vươn khơi, chuyển đổi nghề nghiệp.

Ước sản lượng khai thác thuỷ sản 4 tháng năm 2017 đạt 1005,7 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khai thác biển ước đạt 959,7 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác nội địa ước đạt 46 ngàn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ.

Tại 3 tỉnh chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương, 4 tháng đầu năm 2017 sản lượng ước đạt 8545 tấn cá ngừ, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó tại Phú Yên, sản lượng cá ngừ 4 tháng ước đạt 2059 tấn giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2016; Bình Định đạt 4796 tấn, tăng 8%; Tại Khánh Hòa, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 1.690 tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, giá cá ngừ đại dương được thu mua tại cảng dao động ở mức 90.000-115.000 đồng/kg.

Nguồn: vasep.com.vn