Nhập khẩu trong niên vụ này dự báo sẽ giảm 66,7% so với niên vụ trước, xuống 100.000 tấn (chủ yếu nhập từ Việt Nam), trong khi xuất khẩu sẽ vững ở 80.000 tấn.
Chính sách ngành lúa gạo
Do gạo là mặt hàng rất quan trọng đối với thu nhập ở nông thôn và với an ninh lương thực quốc gia nên Chính phủ Lào quy định khá chặt chẽ đối với chuỗi giá trị gạo, ví du như đặt gia sàn thu mua lúa tại ruộng.
Tương tự, các thương nhân muốn xuất khẩu gạo phải đăng ký với cả Chính phủ cũng như chính quyền các tỉnh.
Do sản xuất nông nghiệp của Lào 2 năm qua gặp khó khăn do thời tiết bất lợi và sâu bệnh nên Chính phủ Lào đang xem xét lại các chính sach nông nghiệp. Hiện Lào đang soạn thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp có tính tới tác động của Covid-19, theo đó tập trung nhiều hơn cho sản xuất lúa trên quy mô nhỏ (người nông dân) và đầu tư nghiên cứu mở rộng sản xuất gạo, kể cả việc ứng dụng các kỹ thuật phát triển xanh và bền vững.
Mục tiêu của Chính phủ Lào là tăng sản lượng và xuất khẩu gạo lên lần lượt 5 triệu tấn và 1 triệu tấn vào năm 2025, bằn cách cải thiện hệ thống thủy lợi và cải thiện giống lúa để tăng năng suất.
Dự báo về cung – cầu gạo của Lào
Gạo quy xay
Năm bắt đầu từ tháng 1
* Số liệu chính thức của USDA
** Số liệu của New Post (Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ ở các nước)

Nguồn: VITIC/USDA