Sản lượng đường toàn cầu được chốt ở mức 180 triệu tấn do sản lượng tăng tại Brazil, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Thái Lan.
Tồn kho trên thế giới được dự báo giảm năm thứ ba liên tiếp xuống 38 triệu tấn, giảm 2% so với năm trước. Điều này kết hợp với xuất khẩu kỷ lục ở mức 59,2 triệu tấn được dự kiến hỗ trợ nhu cầu ở mức 171,6 triệu tấn, giảm 308.000 tấn so với niên vụ 2016/17.
Brazil, nước trồng và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, được dự kiến thu hoạch 39,7 triệu tấn, tăng 500.000 tấn so với niên vụ 2016/17 do thời tiết thuận lợi. USDA cho biết tăng thêm 1% lượng mía được dự báo để chuyển sang sản xuất đường hơn là sản xuất ethanol.
Nước trồng mía lớn thứ hai là Ấn Độ được dự kiến thu hoạch 25,8 triệu tấn đường trong niên vụ 2017/18, tăng 18% so với niên vụ trước, trong khi sản lượng đường của liên minh châu Âu được dự báo đạt 18,6 triệu tấn tăng 12,7% so với niên vụ 2016/17.
USDA dự báo Thái Lan sẽ thu hoạch 11,2 triệu tấn đường trong niên vụ 2017/18, tăng từ 10 triệu tấn một năm trước, và sản lượng của Trung Quốc là 10,5 triệu tấn tăng từ 9,5 triệu tấn trong niên vụ 2016/17.
Sản lượng đường của Mỹ được dự báo tăng nhẹ ở mức 7,9 triệu tấn, với nhập khẩu tăng vọt lên kỷ lục 3,5 triệu tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters