Theo báo cáo mới nhất của USDA, tổng sản lượng thịt đỏ và gia cầm của Mỹ trong năm 2020 đã tăng lên mức kỷ lục 106,5 tỷ Lb, mặc dù phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 toàn cầu.
Năm 2020, sản lượng thịt lợn, thịt gà tăng; tuy nhiên, sản lượng thịt bò hầu như không thay đổi, sản lượng thịt cừu và gà tây giảm. Năm 2021, tổng sản lượng thịt đỏ và thịt gia cầm được dự báo sẽ tăng khoảng 1% lên 107,6 tỷ Lb chủ yếu do sản lượng thịt bò, thịt lợn và thịt gà đạt kỷ lục.
Năm 2020, giá gia súc và gia cầm giảm, do nhu cầu chế biến giảm trong quý 2/2020. Tuy nhiên, giá đã phục hồi trong nửa cuối năm nhưng mức trung bình vẫn thấp hơn năm 2019. Năm 2021, nhu cầu tăng dự kiến sẽ hỗ trợ giá gia súc và gia cầm tăng, mặc dù sản lượng cũng dự kiến tăng.
Thịt lợn
Theo báo cáo hàng quý của USDA, ước tính tổng đàn lợn của Mỹ vào ngày 1/12/2020 là 77,5 triệu con, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019. Số lợn nái trong quý từ tháng 9 -11/2020 là 3,164 triệu con, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước đó. Ước tính tỷ lệ đẻ và số lợn đẻ ở mỗi lứa thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, do đó tổng đàn lợn lợn trong quý từ tháng 9 -11/2020 giảm 1% đạt mức 34,973 triệu con. Các nhà chăn nuôi cho biết dự định số lợn nái sẽ tăng 2% trong quý từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, nhưng dự định sẽ giảm 1% trong quý từ tháng 3 đến tháng 5/2021.
Năm 2021, sản lượng thịt lợn thương phẩm được dự báo sẽ đạt kỷ lục 28,7 tỷ Lb, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt lợn nửa đầu năm 2021 được dự báo sẽ tăng so với nửa cuối năm 2020.
Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ năm 2021 dự báo đạt 7,2 tỷ Lb, giảm khoảng 1,5% so với năm 2020.
Năm 2021 nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến sẽ giảm do sản lượng tại Trung Quốc bắt đầu phục hồi sau dịch tả lợn châu Phi (ASF). Tuy nhiên, xuất khẩu sang các thị trường chính khác như Mexico, Canada và Nhật Bản tăng (nhưng thấp hơn một số nước Mỹ Latinh). Nhập khẩu thịt lợn năm 2021 được dự báo đạt 0,9 tỷ Lb, tăng 4,5% so với năm 2020.
Giá lợn hơi tỷ lệ 51 - 52% nạc tại Mỹ được dự báo đạt trung bình 50,5 USD/tạ vào năm 2021, tăng 17% so với năm trước.
Thịt gà
Dự báo sản lượng thịt gà năm 2021 của Mỹ sẽ đạt kỷ lục 44,9 tỷ Lb, chủ yếu do trọng lượng trung bình tăng. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi cao, lợi nhuận giảm sẽ hạn chế tăng trưởng sản xuất.
Xuất khẩu gà thịt của Mỹ sang một số thị trường chính năm 2020 bị giảm do nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm vì đại dịch cũng như các rào cản thương mại do hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động vật của WTO. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh vào cuối năm sau khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với thịt gia cầm của Mỹ. Năm 2021, xuất khẩu thịt gà dự báo sẽ tăng lên 7,4 tỷ Lb do nhu cầu từ Trung Quốc tăng và kinh tế toàn cầu phục hồi dần.
Giá gà thịt bán buôn tại Mỹ năm 2021 được dự báo đạt trung bình 0,85 USD/Lb, tăng 15,4% so với năm 2020 do nhu cầu tăng và sản lượng dự kiến giảm nhẹ trong nửa cuối năm.

Nguồn: VITIC/USDA