Trong báo cáo hàng tháng của USDA, dự trữ đậu tương toàn cầu cuối niên vụ đạt 87,41 triệu tấn, tăng so với 82,82 triệu tấn trong tháng 3/2017. Các nhà phân tích dự kiến dự trữ đậu tương toàn cầu cuối niên vụ chỉ đạt 83,91 triệu tấn.

Dự trữ ngô toàn cầu tăng lên 222,98 triệu tấn so với 220,68 triệu tấn, và dự trữ lúa mì toàn cầu tăng lên 252,26 triệu tấn, so với 249,94 triệu tấn, USDA cho biết.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì kỳ hạn tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago giảm xuống mức thấp, sau khi số liệu của USDA cho biết dư cung toàn cầu.

Dự trữ ngô và lúa mì toàn cầu đạt mức cao kỷ lục.

Tại Brazil, USDA nâng ước tính sản lượng đậu tương lên 111 triệu tấn so với mức 108 triệu tấn.

Cơ quan này nâng ước tính dự trữ đậu tương cuối vụ 2016/17 của Mỹ lên 445 triệu bushel, tăng so với dự báo 435 triệu bushel trước đó. Ước tính trung bình của các nhà phân tích cho thấy, dự trữ cuối vụ đạt 447 triệu bushel.

Triển vọng xuất khẩu đậu tương duy trì ở mức 2,025 tỉ bushel, USDA cho biết. Trong tháng 3/2017, cơ quan này cắt giảm ước tính xuất khẩu đậu tương thêm 25 triệu bushel.

Đối với ngô, USDA cho biết, dự trữ cuối vụ của Mỹ sẽ đạt 2,32 tỉ bushel, tương đương với dự báo trong tháng 3/2017 và so với mức trung bình của các nhà phân tích 2,352 tỉ bushel.

Bộ nông nghiệp Mỹ cho biết, dự trữ lúa mì Mỹ cuối vụ  sẽ đạt 1,159 tỉ bushel, tăng so với 1,129 tỉ bushel dự báo tháng 3/2017. Các nhà phân tích dự kiến dự trữ lúa mì cuối niên vụ sẽ đạt 1,147 tỉ bushel.

Nguồn: VITIC/Reuters