Số liệu báo cáo giao hàng có tác động tích cực lên giá Ngô và Lúa mỳ khi sản lượng giao hàng của hai mặt hàng này tăng mạnh so với cùng kỳ tuần trước, riêng Lúa mỳ, sản lượng giao hàng tuần này còn cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Sản lượng giao hàng Đậu tương mặc dù thấp hơn tuần trước và cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn duy trì được ở mức cao. Trong đó, có khoảng 57% sản lượng Đậu tương được giao hàng đến Trung Quốc.

Trong báo cáo tiến độ mùa vụ, tốc độ thu hoạch Ngô và Đậu tương vẫn duy trì đều đặn với tiến độ như những tuần trước, với tỷ lệ thu hoạch đã tăng so với tuần trước đó nhưng vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái và trung bình 5 năm.

Tốc độ gieo hạt Lúa mỳ vụ Đông cũng được duy trì tốt và chạm ngưỡng 92% diện tích, tương đương với trung bình 5 năm và nhanh hơn cùng kỳ năm ngoái 4%. Tốc độ nảy mầm của Lúa mỳ vụ Đông cũng được duy trì ở mức nhanh với 78% Lúa mỳ đã này mầm, nhanh hơn cùng kỳ năm ngoái ở mức 76% nhưng chậm hơn trung bình 5 năm ở mức 81%.
Điểm đáng lưu ý trong tuần này là chất lượng Lúa mỳ giảm so với tuần trước đó xuống chỉ còn 54%. Lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 3% so với tuần trước đó.
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV