Ngày 19-7, tại TPHCM, Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) đã tổ chức hội nghị tổng kết vụ sản xuất mía đường 2015-2016 để nhìn lại hoạt động sản xuất trong niên vụ qua và đưa ra những dự báo về thị trường cho niên vụ 2016-2017.

Theo kế  hoạch sản xuất của các nhà máy, sản lượng đường niên vụ 2016-2017 ước đạt 1,5 triệu tấn, tương đương niên vụ 2015-2016. Lý do được Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối đưa ra là do ảnh hưởng của thời tiết, cụ thể là hạn mặn tại khu vực ĐBSCL, ảnh hưởng đến cả sản lượng và chất lượng mía đường trong niên vụ mía tới. Do đó, tình hình cung-cầu và giá đường trong nước dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng trong bối cảnh dự báo thế giới tiếp tục thiếu hụt đường, chủ yếu do hiện tượng El Nino.

Vì thế, Cục yêu cầu các nhà máy mía đường cần đánh giá lại khả năng cung cấp nguyên liệu để có kế hoạch sản xuất phù hợp trong niên vụ mới. Như vậy, về cơ bản, Việt Nam phải tiếp tục nhập khẩu đường do sản xuất trong nước không đáp ứng đủ. Ngoài nguồn đường theo hạn ngạch cam kết WTO trong năm 2017 là 89.000 tấn, Việt Nam sẽ phải nhập thêm khoảng 30.000 tấn mới đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Năm 2015, sau khi cân đối cung cầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ cho nhập bổ sung thêm 200.000 tấn đường, ngoài 85.000 tấn đường trong cam kết WTO. Hiện tại, Bộ Công Thương đã có Thông tư 09 về việc bổ sung nhập khẩu 100.000 tấn đường vào hạn ngạch. Như vậy, trước mắt, tổng lượng đường nhập khẩu trong năm nay tính đến thời điểm tháng 7 là 215.00 tấn, trong đó, 100.000 tấn nhập khẩu bổ sung, 30.000 tấn từ Hoàng Anh Gia Lai sản xuất tại Lào và 85.000 tấn theo cam kết trong WTO.

 

 

Nguồn: TBKTSG Online