Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 573 nghìn tấn với giá trị đạt 269 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,86 triệu tấn và 834 triệu USD, giảm 7,7% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, thống kê cho thấy, giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 3 năm 2017 đạt 439 USD/tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Xét về thị trường, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 3 năm 2017 với 43,3% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 527,9 nghìn tấn và 224,8 triệu USD, tăng 11,3% về khối lượng và tăng 14,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2017 với 15,9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 235,5 nghìn tấn và 89,7 triệu USD, tăng 23,5% về khối lượng và tăng 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ba tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Gana (57,6%), Hồng Kông (45,8%), Mỹ (24,7%) và Malaysia (24,5%).

Nguồn: doanhnghiepvn.vn