Xuất khẩu niên vụ này bắt đầu trong tháng 7/2016 đã giảm 9,2% xuống 25 triệu bao tính tới tháng 4/2017.
Chủ tịch Cecafe Nelson Carvalhaes cho biết xuất khẩu tháng 4 như đã dự kiến trong giai đoạn thu hoạch. Ông cho biết “viễn cảnh này sẽ được duy trì cho thời đầu niên vụ 2017/18, dựa vào nguồn cung thấp”.
Nông dân trồng cà phê của Brazil đang bắt đầu thu hoạch vụ mới, nhưng khối lượng xuất khẩu lớn hơn không được dự kiến cho thới tháng 6 hay tháng 7.
Tổng lượng cà phê xuất khẩu, gồm hòa toan và rang xay, giảm 13,5% xuống 2,1 triệu bao trong tháng trước.
Tuy nhiên Cecafe cho biết doanh thu tăng 3% so với một năm trước lên 369 triệu USD do giá trung bình mỗi bao tăng gần 19%.
Nguồn: VITIC/Reuters