Cà phê xuất khẩu từ nước này, một trong số các nhà sản xuất nhỏ nhất Trung Mỹ nhưng được biết với cà phê chất lượng cao, đạt tổng cộng 159.655 bao loại 60 kg/bao trong tháng 6.
Xuất khẩu trong 9 tháng của niên vụ hiện nay 2015/16 đạt tổng cộng 990.097 bao, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm niên vụ 2014/15.
Mùa cà phê tại Trung Mỹ và Mexico, cùng sản xuất khoảng 1/5 cà phê arabica của thế giới, hoạt động từ tháng 10 tới tháng 9 năm sau.
Nguồn: VITIC/Reuters