Quốc gia Trung Mỹ này đã xuất khẩu 707.556 bao trong 8 tháng đầu niên vụ 2016/17, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ niên vụ trước đó.
Costa Rica là một trong số các nhà sản xuất nhỏ của khu vực này nhưng nổi tiếng với cà phê chất lượng cao.
Vụ cà phê tại Trung Mỹ và Mexico, nơi cùng nhau sản xuất khoảng 1/5 sản lượng cà phê arabia trên thế giới, hoạt động từ tháng 10 năm trước tới tháng 9 năm sau.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet