Xuất khẩu từ Honduras, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất Trung Mỹ đạt tổng cộng 1,09 triệu bao loại 60 kg/bao trong tháng 5, so với 722.011 bao trong cùng tháng năm trước.
Xuất khẩu trong 8 tháng đầu niên vụ 2016/17 đạt tổng cộng 5,02 triệu bao hay tăng hơn 34% so với 3,76 triệu bao xuất khẩu trong cùng giai đoạn niên vụ trước.
IHCAFE dự kiến xuất khẩu tăng 40% trong năm nay lên 7,2 triệu bao do sự phục hồi của khu vực này sau khi bị bùng phát nấm roya làm chết cây trước đó.
Nước Trung Mỹ này trong niên vụ 2015/16 đã xuất khẩu 5,1 triệu bao.
Nguồn: VITIC/Reuters