Theo báo cáo này, Uganda đã xuất khẩu 266.337 bao loại 60 kg/bao, giảm từ mức 335.405 bao đã xuất khẩu trong tháng 6/2015. Trị giá xuất khẩu tháng trước đạt 26,5 triệu USD.

UCAD đưa ra xuất khẩu trong tháng này ở mức 260.000 bao so với 403.381 bao trong cùng tháng năm trước, do sản lượng sa sút từ vụ thu hoạch chính tại Masaka. Masaka ở trung tâm Uganda, một trong những khu vực trồng cà phê chính của nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters