Theo công bố từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7/2016 đạt 120 ngàn tấn với giá trị 153 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 7 tháng đầu năm 2016 đạt 564 ngàn tấn và 705 triệu USD, tăng 8.8% về khối lượng nhưng giảm 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1,241 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016, chiếm 63% thị phần. Trong 6 tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tăng 1.2%; thị trường Ấn Độ giảm 5.8% so với cùng kỳ năm 2015.

Về nhập khẩu, ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 7/2016 đạt 36 ngàn tấn với giá trị đạt 58 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này 7 tháng đầu năm 2016 đạt 232 ngàn tấn với giá trị đạt 354 triệu USD, tăng 4.7% về khối lượng nhưng giảm 7.9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2016 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Đài Loan, chiếm 56% thị phần.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các thị trường có giá trị nhập khẩu cao su tăng mạnh nhất là Malaixia (27.4%), Trung Quốc (28.7%), Indonesia (5.7%). Các thị trường có giá trị nhập khẩu cao su trong 6 tháng đầu năm 2016 giảm mạnh nhất là thị trường Campuchia (giảm 31%) tiếp theo là Nga (giảm 29%). Các thị trường khác cũng giảm nhẹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan giá trị giảm lần lượt là 7.2%, 8.8% và 7.7%.

Nguồn: Vietstock.vn