Ngược lại, Brazil dự kiến sản xuất khối lượng ethanol cao nhất đạt 34,2 tỷ lít, do các nhà máy thích ethanol hơn đường trong chiến lược sản xuất của họ và tăng cường cạnh tranh với sản lượng ethanol làm từ ngô.
Thời điểm gần nhất Brazil xuất khẩu chưa tới 18,5 triệu tấn đường là niên vụ 2007/08. Theo số liệu giao dịch của chính phủ, Brazil đã xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn trong niên vụ trước.
Julio Maria Borges, giám đốc công ty tư vấn này cho biết “chúng ta đã trở lại khối lượng đường xuất khẩu trong 12 năm trước”, bổ sung rằng thị trường ethanol trong nước cung cấp cho các công ty xử lý mía sự thay thế tốt hơn nhiều so với sản xuất đường.
Giá đường thô tại New York gần đây chạm mức thấp nhất một thập kỷ và tiếp tục ở mức mà hầu hết các nhà sản xuất thấy không có lợi nhuận.
Hiện nay họ thấy vụ mía đường ở trung nam Brazil ở mức 579 triệu tấn so với 568 triệu tấn dự báo trước đó. Họ ước tính sản lượng đường đạt 25,7 triệu tấn, giảm từ 27,8 triệu tấn ước tính trước đó. Sản lượng ethanol ở trung nam được điều chỉnh tăng lên 30,7 tỷ lít.
Sản lượng ethanol từ khu vực bắc - đông bắc là 2,2 tỷ lít và sản lượng ethanol từ ngô đạt tổng cộng 1,4 tỷ lít từ các nhà máy mới ở trung tây, JOB cho biết sản lượng nhiên liệu sinh học của Brazil sẽ vượt kỷ lục 33,8 tỷ lít vào niên vụ trước và đạt mức cao nhất trong lịch sử 34,3 tỷ lít.
Thị trường Brazil có thể hấp thụ thêm ethanol, nhưng giá cao sẽ hạn chế tiêu thụ trong giai đoạn giữa vụ tháng 12 tới tháng 4.
Nguồn: VITIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet