Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia đã gieo trồng lúa vụ mùa mưa năm 2018 được 2.728.079 ha, đạt 104,52 % so với kế hoạch (k.h là 2.513.895 ha) diện tích gieo trồng được sử dụng cày bừa bằng phương tiện cơ giới hóa đạt 96,42 % và bằng trâu, bò đạt 3,58 %.

Về xuất khẩu gạo tháng 11 năm 2018 Campuchia xuất khẩu được 62.433 tấn, giảm 10,9 % và giảm 7.689 tấn so với tháng 11 năm 2017. Tính chung cả 11 tháng đầu năm 2018 Campuchia xuất khẩu được 497.240 tấn, giảm  11,6 % và giảm 64.997 tấn  so với 11 tháng đầu năm 2017.

(Năm 2018: tháng 1/2018 XK được  62.623 tấn; tháng 2 được 47.809 tấn; tháng 3 được 50.683 tấn, tháng 4 được 36.239 tấn, tháng 5 được 42.865 tấn, tháng 6 được 31.318 ; tháng 7  được 25.543 tấn; tháng 8 XK được 44.558 tấn; tháng 9 XK được 47.626 tấn, tháng 10 XK được 45.543 tấn, tháng 11 được 62.433 tấn )

11 tháng đầu năm 2018 Campuchia có 78 Công ty đã tham gia xuất khẩu sang 61 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, cụ thể xuất khẩu gạo sang 10 thị trường lớn nhất là Trung Quốc được 137.866 tấn; Pháp được 73.669 tấn; Malaysia được 37.289 tấn; Gabon được 25.335 tấn; Hà Lan được 23.643 tấn;  Balan được 22.432 tấn; Anh được 16.793 tấn; Bỉ được 15.275 tấn; Italy 15.363 tấn; Hồng Kong được 13.786 tấn; Tây Ban Nha được 11.791 tấn, Séc được 10.802 tấn và Việt Nam được 1.500 tấn;

Tại cuộc thi gạo lần thứ 10 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, gạo thơm Campuchia đã đoạt giải nhất gạo ngon nhất thế giới năm 2018.

Tình hình xuất khẩu gạo của Campuchia được Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản công bố, năm 2013 xuất khẩu được 378.856 tấn gạo; năm 2014 là 387.061 tấn;  năm 2015 là 538.396 tấn; năm 2016 xuất khẩu là  542.144 tấn và năm 2017 xuất khẩu là 635.679 tấn gạo.

Từ ngày 15/11 đến hết tháng 12 năm 2018 Campuchia sẽ bước vào vụ thu hoạch, nguồn cung thóc, gạo dồi dào, dự kiến sẽ tăng khối lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong tháng 12  năm 2018 sẽ cao hơn các tháng đầu năm 2018./.

(Nguồn từ Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia)

Tải file đính kèm

·   So-lieu-XK-gao-1-lpAb5

·   So-lieu-XK-gao-2-L9PZB

·   So-lieu-XK-gao-3-lXA6F

·   So-lieu-XK-gao-4-o7OEI

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Nguồn: Vietnamexport.com