Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, xuất khẩu gạo xuống mức dưới 6 triệu tấn.

 

Nguôn: Vietnamplus.vn

 

Xuất khẩu gạo của Việt Nam ở mức thấp nhất trong 8 năm qua