Trong tháng 9, Pháp xuất khẩu 348.000 lúa mì mềm ngoài khối, tháng thứ 3 liên tiếp trong niên vụ marketing 2016/17, giảm so với 913.000 tấn tháng 8 và 1,1 triệu tấn tháng 7.

Đây là mức thấp nhất trong tháng 9 kể từ năm 2007, số liệu hải quan cho biết.

Tổng xuất khẩu lúa mì mềm ngoài khối kể từ đầu niên vụ, bắt đầu ngày 1/7 đạt 1,5 triệu tấn, giảm 27% so với năm trước đó.

Algeria là điểm đến hàng đầu đối với lúa mì Pháp. Tuy nhiên, 139.000 tấn xuất khẩu trong tháng 9, lũy kế kể từ tháng 7 đạt 629.000 tấn, giảm hơn 1/2 khối lượng xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái.

Pháp xuất khẩu nhiều lúa mì trong khối 28 nước thành viên trên thị trường thế giới trong tháng 9, với doanh số xuất khẩu sang các nước khác trong EU đạt 390.000 tấn, đưa tổng xuất khẩu trong 3 tháng đầu niên vụ này lên 1,2 triệu tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters