Giá trị XK sang Top 9 thị trường chính đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn cung tăng nhờ sản lượng khai thác và lượng NK tăng cùng với sự linh hoạt của doanh nghiệp xuất khẩu trong việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và thị trường đã hỗ trợ XK mực, bạch tuộc Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay.

Các sản phẩm mực tiếp tục là sản phẩm XK chủ lực của Việt Nam trong năm nay, chiếm 57% tổng giá trị XK trong 11 tháng đầu năm. Trong các dòng sản phẩm mực, bạch tuộc XK; mực tươi, sống và đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất 37%. Tiếp đến là các sản phẩm bạch tuộc khô/muối/tươi sống và đông lạnh chiếm 36%.

Trong các dòng sản phẩm mực, bạch tuộc XK; giá trị XK mực chế biến khác (HS 16) tăng mạnh nhất 71%; tiếp đó là mực sống/tươi/đông lạnh (HS 03) và bạch tuộc sống/tươi/đông lạnh (HS 03) đều tăng 57% so với cùng kỳ năm 2016.

Hiện Việt Nam XK mực, bạch tuộc sang 62 thị trường. Trong đó, tổng giá trị XK sang 9 thị trường chính chiếm 99% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay.

Hàn Quốc vẫn tiếp tục nối đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm, XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc trong tháng 11/2017 đạt trên 20 triệu USD; tăng 7% so với tháng 11/2016. Lũy kế 11 tháng đầu năm, XK sang thị trường này đạt 198,4 triệu USD; tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc hiện vẫn duy trì là thị trường NK mực, bạch tuộc  số 1 của Việt Nam, chiếm 34,8% tổng giá trị XK dòng sản phẩm này của Việt Nam đi các thị trường.

Tại Nhật Bản, liên tục từ đầu năm XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường này đều tăng trưởng tốt theo từng tháng. Giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang đây trong tháng 11/2017 đạt 12,9 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng 11/2016, nâng tổng giá trị XK trong 11 tháng đầu năm nay lên 135,9 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản đứng thứ 2 về NK mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 23,8%. Sản lượng khai thác mực, bạch tuộc nguyên liệu trên thế giới giảm; tỷ giá đồng yên tăng một phần là nguyên nhân khiến các nhà NK Nhật Bản tăng cường NK mặt hàng này từ Việt Nam.

EU tiếp tục là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Việt Nam trong giai đoạn này. Giá trị XK sang EU trong tháng 11/2017 giảm 8,7% đạt 6,2 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị XK sang thị trường này tính tới tháng 11 năm nay vẫn tăng mạnh 63,6% đạt 98,7 triệu USD. Italy, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục là 3 thị trường NK nhiều nhất mực, bạch tuộc của Việt Nam trong khối EU. XK sang 3 thị trường này hiện đều tăng trưởng tốt. Tính tới tháng 11 năm nay, XK sang Italy và Tây Ban Nha tăng lần lượt 46% và 78%. Đáng chú ý, XK sang Pháp tăng trưởng 3 con số 160%.

ASEAN tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 4. XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang đây trong 11 tháng đầu năm nay đạt 66,2 triệu USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan và Malaysia là 2 thị trường NK chính mực, bạch tuộc của Việt Nam trong khối ASEAN. Trong đó, NK mực, bạch tuộc của khối ASEAN từ Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường Thái Lan. Hiện giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang khối thị trường này đang ngày càng tăng tốc.

Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường chính NK mực, bạch tuộc từ Việt Nam trong giai đoạn này. XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Hong Kong đạt 37,8 triệu USD, tăng 145,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Hong Kong đạt giá trị 6,3 triệu USD, tăng 25,3%.

Mỹ là thị trường NK đứng thứ 6 của mực, bạch tuộc Việt Nam. Mặc dù XK tôm và cá tra từ Việt Nam sang Mỹ sụt giảm những XK mực, bạch tuộc sang thị trường này vẫn tăng 93,7% đạt 8,8 triệu USD tính tới tháng 11 năm nay.

Dự báo, sản lượng khai thác mực, bạch tuộc trên thế giới vẫn thấp, dẫn tới giá mặt hàng này tăng. XK mực, bạch tuộc Việt Nam trong năm 2017 dự kiến đạt 655 triệu USD, tăng 49% so với năm 2016.

Nguồn: Vasep.com.vn