Tổng kim ngạch xuất khẩu tôm từ đầu năm đến hết tháng 11/2018 đạt gần 3,3 tỉ USD, giảm 7% so với cùng kì năm ngoái. VASEP dự báo xuất khẩu tôm hết năm nay đạt khoảng 3,6 tỉ USD, giảm 5% so với năm 2017.

Xuất khẩu thủy sản có thể cán đích 8,8 tỉ USD

Sau khi tăng 3% trong tháng 10, xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 11 tiếp tục hồi phục nhẹ với mức tăng 3,6% đạt gần 800 triệu USD.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 8 tỉ USD, tăng gần 5% so với cùng kì năm ngoái.

Xuất khẩu thủy sản có thể cán đích 8,8 tỉ USD trong năm nay

Với đà tăng trưởng hiện nay, VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản của cả nước năm 2018 có thể cán đích với khoảng 8,8 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2017.

Xuất khẩu tôm chân trắng đạt 2,2 tỉ USD, giảm gần 3%

So với cùng kì năm 2017, xuất khẩu tôm trong tháng 11 tiếp tục giảm trên 19% xuống 290 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu tôm từ đầu năm đến hết tháng 11 đạt gần 3,3 tỉ USD, giảm 7% so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu tôm chân trắng chiếm 69% đạt 2,2 tỉ USD, giảm gần 3%; xuất khẩu tôm sú chiếm 23% tương đương 745 triệu USD, giảm gần 8%. VASEP dự báo xuất khẩu tôm hết năm nay đạt khoảng 3,6 tỉ USD, giảm 5% so với năm 2017.

Xuất khẩu cá tra duy trì tăng trưởng khả quan 32% trong tháng 11 đạt 212 triệu USD, đưa kết quả xuất khẩu 11 tháng lên trên 2 tỉ USD. Theo VASEP, xu hướng tăng này sẽ vẫn tiếp tục trong những tháng tới và dự báo sẽ đạt tổng giá trị trên 2,2 tỉ USD trong cả năm 2018, tăng 22% so với năm 2017.

Xuất khẩu cá ngừ, mực bạch tuộc và các hải sản khác có chiều hướng tăng trong thời điểm cuối năm, trong đó cá ngừ vẫn tăng 11% trong tháng 11. Mực, bạch tuộc tăng 30% đạt tương ứng 60 triệu USD và 67 triệu USD.

Tổng xuất khẩu cá ngừ và mực, bạch tuộc 11 tháng qua đạt tương ứng 600 triệu USD và 609 triệu USD, tăng lần lượt 11% và 7% so với cùng kì năm ngoái. Mỗi sản phẩm này dự kiến sẽ đem lại kim ngạch xuất khẩu 660 – 680 triệu USD trong năm nay.

Sản lượng thủy sản tiếp tục tăng trưởng

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 684.400 tấn, tăng 7,5% so với cùng kì năm trước, trong đó cá đạt 510.300 tấn, tăng 9,6%; tôm đạt 80.500 tấn, tăng 2,9%.

Nuôi cá tra trong tháng đạt khá. Giá cá tra tiếp tục ở mức cao, có thời điểm giá cá tra nguyên liệu đạt tới 36.500 đồng/kg. Với mức giá này người nuôi có lãi khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg. Đồng thời, xuất khẩu cá tra đang thuận lợi nên nhiều ao nuôi tận dụng thu hoạch sớm.

Sản lượng cá tra trong tháng ước tăng 15,2% so với cùng kì năm trước lên 128.700 tấn.

Trong khi đó, nuôi tôm nước lợ đang thu hoạch cuối vụ để chuẩn bị thả giống cho vụ nuôi mới. Sản lượng tôm sú trong tháng ước tính đạt 22.800 tấn, giảm 3% so với cùng kì năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 43.200 tấn, tăng 7,2%.

Tính chung 11 tháng, sản lượng thủy sản cả nước ước tăng 6,2% so với năm ngoái lên 6,8 triệu tấn. Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3,7 triệu tấn, tăng 6,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt gần 3.2 triệu tấn, tăng 5,3%.

Nguồn: Vietnambiz