Đài Loan là thị trường NK tôm đơn lẻ đứng thứ 9 của Việt Nam, chiếm 1,5% tổng XK tôm của Việt Nam đi các thị trường. Đài Loan ổn định ở vị trí thứ 9 từ năm 2016 đến tháng 5 năm nay. Trong 2 năm 2014 và 2015, Đài Loan xếp vị trí thứ 7 về NK tôm Việt Nam.

XK tôm Việt Nam sang thị trường này trong tháng 5/2017 tăng trưởng tốt 54,7% đạt 5,9 triệu USD. 5 tháng đầu năm nay, XK sang thị trường này đạt 18,7 triệu USD; tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 5 tháng đầu năm nay, XK tôm sang Đài Loan tăng trưởng tốt trong 4 tháng trừ tháng 1 giảm gần 46% so với cùng kỳ năm. trước đó. Trong năm, XK tôm sang Đài Loan thường đạt cao nhất trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8.

XK tôm sang Đài Loan trong 3 năm (2014, 2015,2016) đều giảm, lần lượt là 3,8%; 30,3% và 20,8% so với các năm trước đó.

Theo thống kê của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), trong 10 năm (2007-2016), NK tôm vào Đài Loan mặc dù giá trị NK không nhiều nhưng liên tục tăng từ hơn 47 triệu USD lên trên 197 triệu USD; tăng 319%. Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Đài Loan, chiếm 16,1% tổng NK tôm của thị trường này năm 2016. Tiếp đó là các nguồn cung Trung Quốc, Nicaragua và Thái Lan lần lượt chiếm 16%, 15,6% và 11,5%.

Từ 2013-2016, trong 4 nguồn cung chính cho Đài Loan, NK tôm từ Việt Nam vào Đài Loan có xu hướng giảm trong khi NK từ 3 nguồn cung còn lại có xu hướng tăng trưởng tốt.

Bốn tháng đầu năm 2017, Trung Quốc vươn lên là nguồn cung tôm dẫn đầu cho Đài Loan, thay thế cho Việt Nam. Thái Lan đứng thứ 2 và Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3.

Năm 2016, NK tôm vào Đài Loan tăng 9% trong đó NK từ Trung Quốc, Thái Lan tăng lần lượt 24% và 20% trong khi NK từ Việt Nam giảm 14%. Bốn tháng đầu năm nay, NK tôm của Đài Loan giảm 11% trong đó NK từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia tăng và NK từ Việt Nam và Trung Quốc giảm.

Trên thị trường Đài Loan, Việt Nam không phải cạnh tranh giá với nhiều nhà cung cấp châu Á khác, cụ thể giá NK trung bình tôm từ Việt Nam năm 2016 đạt 5,8 USD/kg; giá NK từ Thái Lan và Malaysia lần lượt 7,2 USD/kg và 6,5 USD/kg.

Trong các nguồn cung chính cho Đài Loan, Thái Lan là nguồn cung có nhiều cơ hội tăng trưởng trong cả năm 2016 và 4 tháng đầu năm nay nên đây là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trên thị trường này.

Nguồn: Vasep.com.vn