Khách tham dự Hội chợ Health Asia 2017 (có gian hàng trưng bầy sản phẩm hoặc không có gian hàng) sẽ được hỗ trợ các dịch vụ sau đây:
1. Miễn phí khách sạn 5 sao 2 đêm/3 ngày.
2. MIễn phí đi lại trong thời gian hội chợ.
3. Miễn phí chắp mối khách hàng.
Với dân số gần 200 triệu và ngành công nghiệp dược phẩm và sản xuất trang thiết bị y tế khá phát triển, Pakistan là thị trường nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế. Năm 2016 Pakistan xuất khẩu hơn 200 triệu USD và nhập khẩu hơn 700 triệu USD sản phẩm dược. Việt nam là thị trường nhập khẩu sản phẩm dược lớn thứ tư của Pakistan. Xuất khẩu dược phẩm của Pakistan sang Việt nam đạt gần 14 triệu USD. Pakistan cũng nhập khẩu sản phẩm dược của Việt nam, năm 2016 nhập khoảng 350 nghìn USD. Về trang thiết bị y tế, năm 2016 Pakistan xuất khẩu được 350 triệu USD trong đó xuất khẩu sang Việt nam đạt gần 2 triệu USD. Pakistan nhập khẩu 270 triệu USD trong đó nhập khẩu từ Việt nam đạt 600 nghìn USD.
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan
Nguồn: vietnamexport.com